Patrioti

V této sekci uvádíme seznam všech významných příznivců a podporovatelů naší galerie. Podpořili nás buď finančním darem, věnováním či dlouhodobou zápůjčkou mineralogických vzorků nebo jinou formou významné pomoci. Toho si nesmírně vážíme. Bez ní by Galerie PATRIOT totiž nikdy nemohla fungovat v současné podobě a vysoké kvalitě.

Budeme vděčni za jakoukoli podporu naší galerie a další jména na tomto seznamu „Patriotů“.

Terra Group Investment, a.s.

finanční partner

Tomáš Bancík

významná pomoc při získávání exponátů zejména ze Slovenska

Jaroslav Hyršl

dlouhodobá zápůjčka vzorků z Ameriky a Ruska, odborný konzultan

Jan a Jindřich Kynický (Top Minerals)

dlouhodobá zápůjčka vystavených vltavínů

Martin Števko

významná pomoc při získávání exponátů, odborný konzultant

Miroslav Zeman

dlouhodobá zápůjčka vystavených achátů

Subterra a. s.

finanční partner

Bohuslav Bureš

spoluorganizátor galerie, fotograf, odborný konzultant

Petr Kolesár

práce na formátování a čištění vzorků, odborný konzultant

Doc. Jan Hus Bernard

poskytnutí sbírky minerálů

Pavel Tureček

dlouhodobá zápůjčka minerálů

Michal Macfelda

věnování sbírky minerálů

Proč potřebujeme vaši podporu aneb jak unikl historický proustit z Jáchymova do USA

Většina vystavených exponátů je dlouhodobě zapůjčena, a tím je návštěvníkům Galerie PATRIOT umožněno shlédnout to nejlepší z české a mnohdy i mezinárodní mineralogie. Nicméně byly případy, kdy nám byly nabídnuty špičkové kameny k odkupu a my je pro vás kvůli vysoké ceně nemohli pořídit.

Jako příklad uvádíme krásný historický vzorek proustitu z Jáchymova ze sbírky Simone a Petera Huberových z Rakouska. Tento raritní kus patří k historii našeho národa, a byl dokonce vystaven v roce 1891 na Jubilejní zemské výstavě v Praze. Obchodník však požadoval tak vysokou cenu, že nebylo v možnostech naší Galerie daný proustit pořídit. Nakonec byl prodán sběrateli minerálů do USA, jenže ten sbíral jiné formáty a požádal o zformátování daného vzorku. V laboratoři byl tedy vzorek „oštípán“ a „osekán“ do požadovaného formátu, čímž bohužel pozbyl svou historickou hodnotu a význam. Dnes je tento, v podstatě zničený kus, umístěn v neznámé lokalitě v USA a my můžeme jen smutnit nad navždy ztraceným kusem české historie.

Nedovolme, aby takto významné exponáty zůstávaly či unikaly do zahraničí. Pomozme je společně dostat zpět do vlasti a uchovat zde vystavené pro potěchu české veřejnosti. Za jakoukoli podporu v této věci budeme rádi.