O sběrateli

Galerie PATRIOT je můj splněný sen

Kameny jsem začal sbírat v osmé třídě základní školy díky paní učitelce chemie, která si mě vybrala, abych vyhodil plnou krabici šutrů do popelnice. Zvuk padajících kamenů na dno kovové popelnice a oslnivé slunce nad hlavou proměnilo obyčejné kameny v lesklý a blyštivý poklad! Jako malý kluk jsem tehdy neváhal vlézt do popelnice, vytáhnout poklad a odnést si ho domů. Vyskládal jsem kameny do police a tím začala moje cesta k minerálům. 

Jako další milník a opět štěstí vnímám seznámení se na gymnázium s Karlem Koliášem, Michalem Macfeldou a dalšími z tehdejšího GeoKlubu Přerov. Pod Karlovým vedením jsme jako kluci začali hledat kameny přímo v terénu po celé České republice. Navštívili jsme spoustu mineralogických lokalit v Čechách i na Moravě. Bylo to velice krásné období spojené s přátelstvím, výlety, přírodou, a mnohdy korunované zajímavými nálezy.

Vysokoškolská studia mne od kamenů na chvíli odvrátila, ale pak přišel návrat po mém přestěhování do Prahy, kde jsem se seznámil s Davidem Drahuským z Jílového u Prahy. Ten mě poprvé vzal do podzemí, navštívili jsme Dolnoborský pegmatitový důl a následně řadu dalších významných hornických lokalit. V té době jsem již pracoval a mohl jsem si dovolit začít kameny i nakupovat.

V současné době se považuji za významného sběratele a popularizátora mineralogie. Od roku 2016 jsem hlavní organizátor burzy Minerál Tišnov, členem redakční rady časopisu MINERÁL, pořadatelem občasných odborných setkání sběratelů minerálů a především jsem zakladatel a provozovatel Galerie PATRIOT v Tišnově.

Co pro mě minerály znamenají a jak je vybírám

„Navštívil jsem spoustu mineralogických lokalit, soukromých sbírek, muzeí a také burz
v celé republice i zahraničí. Má sbírka
postupně rostla na objemu i kvalitě. Učil jsem se porovnávat a hodnotit kvalitu kamenů.
Díky tomu jsem si uvědomil, že zde chybí místo, které by shromažďovalo a dokumentovalo ty
 nejlepší kameny naší široké generace sběratelů přelomu tisíciletí a zároveň dostupné všem laickým
 i profesionálním nadšencům do mineralogie.
A proto vznikla Galerie PATRIOT.“

Minerály jsou nedílnou součástí mého života. Znamenají pro mě radost, možnost budovat a starat se o svůj sen v podobě Galerie PATRIOT a postupem času se pro mě minerály staly také jednou z netradičních možností uložení a zhodnocení finančních prostředků. Doufám, že i pro vás bude Galerie místem, které rádi navštívíte.

Moje další aktivity s minerály

Podílím se na organizaci burzy minerálů

Od jara roku 2017 organizuji burzu minerálů Minerál Tišnov. Jedná se o nejstarší a největší mineralogické setkání v České republice s tradicí více než 40 let. Vždy na jaře a na podzim patří Tišnov od pátku do neděle minerálům. V posledních letech jsme dosáhli návštěvnosti ve výši 7 tisíc hostů, a to při počtu 210 vystavovatelů z různých zemí.

Provozuji e-shop s minerály

Založení e-shopu s minerály byl další logický krok mé sběratelské činnosti, neboť při získávání výjimečných vzorků do expozic je v řadě případů nutné pořídit i další kameny či nahradit původní exponáty. A právě e-shop je vhodným odbytištěm těchto přebytků. Na stránkách www.mineralpatriot.cz tak naleznete širokou nabídku kamenů za příznivé ceny.

TOP 111 minerálů Galerie PATRIOT

Publikační činnost je takovou třešničkou na dortu mého sběratelství. Jedná se především o obrazové dokumentace exponátů vlastní sbírky a expozic Galerie PATRIOT. Mezi prvotiny se tak řadí publikace TOP 111 Minerálů vydaná v roce 2020 a již nyní mám v hlavě náměty na další publikace včetně up-gradu TOP 111 pro rok 2030 a další desetiletí.